PRIMARIA, ESO I BATXILLERAT

 

 • Classes dirigires a alumnes de primària, ESO i batxillerat a partir dels 6 anys.
 • Professors especialitzats en totes les matèries: ciències, lletres i idiomes.
 • Grups reduïts per garantir un seguiment individualitzat dels exàmens, treballs i deures.

Dilluns a divendres de 15:30h a 20:30h.

IDIOMES

VALENCIÀ

 

 • Cursos dirigits a superar les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV): grau Elemental (B1), Mitjà (B2) i Superior (C1). Més informació: http://www.cece.gva.es/polin/val/jqcv
 • Preparació de les proves de Certificació de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI). Més informació: http://www.eoicastello.es/eoi/indexb.php?id=62
 • Classes de conversa i preparació de coneixements orals per a tots els nivells.

Classes intensives durant el mes anterior a l’examen.

Classes regulars durant tot el curs escolar (3 hores setmanals).

ANGLÉS PER ADULTS

 

Classes intensives de 3 hores un dia a la setmana.

Classes dos dies a la setmana, 1h 30′ cada dia.

ANGLÉS PER XIQUETS I JOVENS

 

 • Professors nadius o bilingües.
 • Grups reduïts per garantir l’aprenentatge.
 • Pots aprendre divertint-te amb les nostres classes d’anglés, els nostres tallers…
 • Preparació dels exàmens de Cambridge: Starterts, Movers and Flyers. Més informació: http://www.cambridgeenglish.org/es/exams-and-qualifications

Segons l’edat del nostre alumnat assignarem les hores setmanals.

PROVES D’ACCÉS

 

 • Classes per a superar les provés d’accés a cicles formatius de Grau Mitjà (CFGM) i de Grau Superior (CFGS).
 • Preparació de l’examen amb la realització d’exercicis, fitxes i exàmens d’anys anteriors.
 • Pots consultar tota la informació que desitges al web de conselleria: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/pruacc.htm

CFGM

Com puc accedir a un cicle formatiu de grau mitjà?

Si vols accedir a un Cicle Formatiu de Grau Mitjà hauràs de tindre complits dèsset anys d’edat o complir-los abans del dia 31 de desembre de l’any en curs, inclusivament, per a poder presentar-te a una prova d’accés. Però també pot consultar quins estudis et donen accés directe al cicle: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm

 

Quins coneixements necessite tindre per a superar amb èxit la prova i com estarà estructurada?

Esta Prova serà comú a tots els Cicles Formatius de Grau Mitjà i s’estructurarà en dos parts:

Part Sociolingüística:

Coneixements de Llengua i Literatura (Castellano o Valencià) i Ciències Socials, Geografia i Història. Constarà de dos apartats:

 1. Llengua i Literatura (Castellano o Valencià, a triar)
 2. Ciències Socials: Geografia i Història.

Orientacions: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gmps_ori_val.pdf

Part Científic-Matemàtica-Tècnica:

Coneixements de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia. Constarà de tres apartats:

 1. Matemàtiques
 2. Ciències Naturals
 3. Tecnologia

Orientacions: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gmpc_ori_val.pdf

 

Quines matèries de la prova d’accés puc tindre exemptes amb els meus estudis d’ESO?

Per saber-ho pots consultar el següent enllaç: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/exmatgm_val.pdf

CFGS

Accés al cicle a través d’una prova

Poden accedir totes aquelles persones que:

 • Tinguen almenys 19 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs.
 • Tinguen 18 anys d’edat o els complisquen durant l’any en curs si s’ha superat un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa Família Professional o d’una altra relacionada amb la mateixa.

Característiques de la prova

Part comuna, igual en tots els Cicles Formatius de Grau Superior, constarà de tres apartats:

 1. Llengua i literatura (Castellano o Valencià, a triar)
 2. Llengua Estrangera (Anglés)
 3. Matemàtiques

Orientacions: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/gspc_ori_val.pdf

Part Específica, la qual presentarà tres opcions, segons el cicle a què es desitge accedir i en cada una d’elles el candidat triarà dos de les tres matèries que la formen:

Quines matèries de la prova d’accés puc tindre exemptes amb els meus estudis de batxillerat LOE/LOGSE?

Per saber-ho pots consultar el següent enllaç: http://www.cece.gva.es/eva/docs/fp/pruacc/exmatgm_val.pdf

CURSOS INTENSIUS

 

Com sabem que el temps és important i no sempre en tenim, et proposem una manera alternativa de preparar-te els exàmens, mitjançant els nostres cursos intensius:

 • Preparació d’exàmens de la JQCV.
 • Preparació de selectivitat (PAUs).

Els cursos es faran el mes anterior als exàmens.

CLASSES PARTICULARS

 

 • Classes totalment adreçades a les teues necessitats ja que només estaràs tu sol.
 • Qualsevol assignatura o matèria.

Cal concretar les hores amb el centre.